Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978578576 hoặc 097 8578576 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
reyt54y

    097 857 8561097 857 8562097 857 8563097 857 8564097 857 8565097 857 8566097 857 8567097 857 8568097 857 8569097 857 8570097 857 8571097 857 8572097 857 8573097 857 8574097 857 8575097 857 8576097 857 8577097 857 8578097 857 8579097 857 8580097 857 8581097 857 8582097 857 8583097 857 8584097 857 8585097 857 8586097 857 8587097 857 8588097 857 8589097 857 8590

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978578576 / 097 8578576 / 097 857 8576 …

4342

Nếu ai bị Số điện thoại 0978578576 hoặc 097 8578576 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha