Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978526281 hoặc 097 8526281 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo tống tiền vay nặng lãi

    097 852 6266097 852 6267097 852 6268097 852 6269097 852 6270097 852 6271097 852 6272097 852 6273097 852 6274097 852 6275097 852 6276097 852 6277097 852 6278097 852 6279097 852 6280097 852 6281097 852 6282097 852 6283097 852 6284097 852 6285097 852 6286097 852 6287097 852 6288097 852 6289097 852 6290097 852 6291097 852 6292097 852 6293097 852 6294097 852 6295

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978526281 / 097 8526281 / 097 852 6281 …

4591

Nếu ai bị Số điện thoại 0978526281 hoặc 097 8526281 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha