Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978482179 hoặc 097 8482179 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi quảng cáo

    097 848 2164097 848 2165097 848 2166097 848 2167097 848 2168097 848 2169097 848 2170097 848 2171097 848 2172097 848 2173097 848 2174097 848 2175097 848 2176097 848 2177097 848 2178097 848 2179097 848 2180097 848 2181097 848 2182097 848 2183097 848 2184097 848 2185097 848 2186097 848 2187097 848 2188097 848 2189097 848 2190097 848 2191097 848 2192097 848 2193

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978482179 / 097 8482179 / 097 848 2179 …

4586

Nếu ai bị Số điện thoại 0978482179 hoặc 097 8482179 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha