Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978363239 hoặc 097 8363239 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số làm phiền, lừa đảo , scam

    097 836 3224097 836 3225097 836 3226097 836 3227097 836 3228097 836 3229097 836 3230097 836 3231097 836 3232097 836 3233097 836 3234097 836 3235097 836 3236097 836 3237097 836 3238097 836 3239097 836 3240097 836 3241097 836 3242097 836 3243097 836 3244097 836 3245097 836 3246097 836 3247097 836 3248097 836 3249097 836 3250097 836 3251097 836 3252097 836 3253

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978363239 / 097 8363239 / 097 836 3239 …

4504

Nếu ai bị Số điện thoại 0978363239 hoặc 097 8363239 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha