Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978314269 hoặc 097 8314269 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sô của quý thần sừng. Vk người long thành làm đĩi cặp bồ hàn quắc

    097 831 4254097 831 4255097 831 4256097 831 4257097 831 4258097 831 4259097 831 4260097 831 4261097 831 4262097 831 4263097 831 4264097 831 4265097 831 4266097 831 4267097 831 4268097 831 4269097 831 4270097 831 4271097 831 4272097 831 4273097 831 4274097 831 4275097 831 4276097 831 4277097 831 4278097 831 4279097 831 4280097 831 4281097 831 4282097 831 4283

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978314269 / 097 8314269 / 097 831 4269 …

4618

Nếu ai bị Số điện thoại 0978314269 hoặc 097 8314269 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha