Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978043251 hoặc 097 8043251 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo đấy

    097 804 3236097 804 3237097 804 3238097 804 3239097 804 3240097 804 3241097 804 3242097 804 3243097 804 3244097 804 3245097 804 3246097 804 3247097 804 3248097 804 3249097 804 3250097 804 3251097 804 3252097 804 3253097 804 3254097 804 3255097 804 3256097 804 3257097 804 3258097 804 3259097 804 3260097 804 3261097 804 3262097 804 3263097 804 3264097 804 3265

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978043251 / 097 8043251 / 097 804 3251 …

4582

Nếu ai bị Số điện thoại 0978043251 hoặc 097 8043251 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha