Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0978033743 hoặc 097 8033743 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
[email protected]

    097 803 3728097 803 3729097 803 3730097 803 3731097 803 3732097 803 3733097 803 3734097 803 3735097 803 3736097 803 3737097 803 3738097 803 3739097 803 3740097 803 3741097 803 3742097 803 3743097 803 3744097 803 3745097 803 3746097 803 3747097 803 3748097 803 3749097 803 3750097 803 3751097 803 3752097 803 3753097 803 3754097 803 3755097 803 3756097 803 3757

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0978033743 / 097 8033743 / 097 803 3743 …

4082

Nếu ai bị Số điện thoại 0978033743 hoặc 097 8033743 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha