Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977999873 hoặc 097 7999873 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
เบอร์มิฉาชีพ

    097 799 9858097 799 9859097 799 9860097 799 9861097 799 9862097 799 9863097 799 9864097 799 9865097 799 9866097 799 9867097 799 9868097 799 9869097 799 9870097 799 9871097 799 9872097 799 9873097 799 9874097 799 9875097 799 9876097 799 9877097 799 9878097 799 9879097 799 9880097 799 9881097 799 9882097 799 9883097 799 9884097 799 9885097 799 9886097 799 9887

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977999873 / 097 7999873 / 097 799 9873 …

4254

Nếu ai bị Số điện thoại 0977999873 hoặc 097 7999873 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha