Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977987571 hoặc 097 7987571 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo

    097 798 7556097 798 7557097 798 7558097 798 7559097 798 7560097 798 7561097 798 7562097 798 7563097 798 7564097 798 7565097 798 7566097 798 7567097 798 7568097 798 7569097 798 7570097 798 7571097 798 7572097 798 7573097 798 7574097 798 7575097 798 7576097 798 7577097 798 7578097 798 7579097 798 7580097 798 7581097 798 7582097 798 7583097 798 7584097 798 7585

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977987571 / 097 7987571 / 097 798 7571 …

4576

Nếu ai bị Số điện thoại 0977987571 hoặc 097 7987571 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha