Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977948839 hoặc 097 7948839 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tôi biết

    097 794 8824097 794 8825097 794 8826097 794 8827097 794 8828097 794 8829097 794 8830097 794 8831097 794 8832097 794 8833097 794 8834097 794 8835097 794 8836097 794 8837097 794 8838097 794 8839097 794 8840097 794 8841097 794 8842097 794 8843097 794 8844097 794 8845097 794 8846097 794 8847097 794 8848097 794 8849097 794 8850097 794 8851097 794 8852097 794 8853

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977948839 / 097 7948839 / 097 794 8839 …

4167

Nếu ai bị Số điện thoại 0977948839 hoặc 097 7948839 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha