Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977943422 hoặc 097 7943422 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
HH ok ok

    097 794 3407097 794 3408097 794 3409097 794 3410097 794 3411097 794 3412097 794 3413097 794 3414097 794 3415097 794 3416097 794 3417097 794 3418097 794 3419097 794 3420097 794 3421097 794 3422097 794 3423097 794 3424097 794 3425097 794 3426097 794 3427097 794 3428097 794 3429097 794 3430097 794 3431097 794 3432097 794 3433097 794 3434097 794 3435097 794 3436

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977943422 / 097 7943422 / 097 794 3422 …

4219

Nếu ai bị Số điện thoại 0977943422 hoặc 097 7943422 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha