Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977460035 hoặc 097 7460035 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
0977460035

    097 746 0020097 746 0021097 746 0022097 746 0023097 746 0024097 746 0025097 746 0026097 746 0027097 746 0028097 746 0029097 746 0030097 746 0031097 746 0032097 746 0033097 746 0034097 746 0035097 746 0036097 746 0037097 746 0038097 746 0039097 746 0040097 746 0041097 746 0042097 746 0043097 746 0044097 746 0045097 746 0046097 746 0047097 746 0048097 746 0049

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977460035 / 097 7460035 / 097 746 0035 …

4492

Nếu ai bị Số điện thoại 0977460035 hoặc 097 7460035 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha