Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977449448 hoặc 097 7449448 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Bố mày có phả là dân telesale đâu

    097 744 9433097 744 9434097 744 9435097 744 9436097 744 9437097 744 9438097 744 9439097 744 9440097 744 9441097 744 9442097 744 9443097 744 9444097 744 9445097 744 9446097 744 9447097 744 9448097 744 9449097 744 9450097 744 9451097 744 9452097 744 9453097 744 9454097 744 9455097 744 9456097 744 9457097 744 9458097 744 9459097 744 9460097 744 9461097 744 9462

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977449448 / 097 7449448 / 097 744 9448 …

4372

Nếu ai bị Số điện thoại 0977449448 hoặc 097 7449448 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha