Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977429302 hoặc 097 7429302 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
0977429301

    097 742 9287097 742 9288097 742 9289097 742 9290097 742 9291097 742 9292097 742 9293097 742 9294097 742 9295097 742 9296097 742 9297097 742 9298097 742 9299097 742 9300097 742 9301097 742 9302097 742 9303097 742 9304097 742 9305097 742 9306097 742 9307097 742 9308097 742 9309097 742 9310097 742 9311097 742 9312097 742 9313097 742 9314097 742 9315097 742 9316

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977429302 / 097 7429302 / 097 742 9302 …

4433

Nếu ai bị Số điện thoại 0977429302 hoặc 097 7429302 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha