Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977220178 hoặc 097 7220178 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo nha

    097 722 0163097 722 0164097 722 0165097 722 0166097 722 0167097 722 0168097 722 0169097 722 0170097 722 0171097 722 0172097 722 0173097 722 0174097 722 0175097 722 0176097 722 0177097 722 0178097 722 0179097 722 0180097 722 0181097 722 0182097 722 0183097 722 0184097 722 0185097 722 0186097 722 0187097 722 0188097 722 0189097 722 0190097 722 0191097 722 0192

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977220178 / 097 7220178 / 097 722 0178 …

4287

Nếu ai bị Số điện thoại 0977220178 hoặc 097 7220178 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha