Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977036406 hoặc 097 7036406 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
097 703 6406

    097 703 6391097 703 6392097 703 6393097 703 6394097 703 6395097 703 6396097 703 6397097 703 6398097 703 6399097 703 6400097 703 6401097 703 6402097 703 6403097 703 6404097 703 6405097 703 6406097 703 6407097 703 6408097 703 6409097 703 6410097 703 6411097 703 6412097 703 6413097 703 6414097 703 6415097 703 6416097 703 6417097 703 6418097 703 6419097 703 6420

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977036406 / 097 7036406 / 097 703 6406 …

4174

Nếu ai bị Số điện thoại 0977036406 hoặc 097 7036406 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha