Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0977021173 hoặc 097 7021173 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Giả mạo ngân hàng

    097 702 1158097 702 1159097 702 1160097 702 1161097 702 1162097 702 1163097 702 1164097 702 1165097 702 1166097 702 1167097 702 1168097 702 1169097 702 1170097 702 1171097 702 1172097 702 1173097 702 1174097 702 1175097 702 1176097 702 1177097 702 1178097 702 1179097 702 1180097 702 1181097 702 1182097 702 1183097 702 1184097 702 1185097 702 1186097 702 1187

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0977021173 / 097 7021173 / 097 702 1173 …

4271

Nếu ai bị Số điện thoại 0977021173 hoặc 097 7021173 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha