Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976883497 hoặc 097 6883497 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tín dụng đen, công ty đòi nợ thuê doạ nạt chửi bới bất lịch sự

    097 688 3482097 688 3483097 688 3484097 688 3485097 688 3486097 688 3487097 688 3488097 688 3489097 688 3490097 688 3491097 688 3492097 688 3493097 688 3494097 688 3495097 688 3496097 688 3497097 688 3498097 688 3499097 688 3500097 688 3501097 688 3502097 688 3503097 688 3504097 688 3505097 688 3506097 688 3507097 688 3508097 688 3509097 688 3510097 688 3511

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976883497 / 097 6883497 / 097 688 3497 …

4351

Nếu ai bị Số điện thoại 0976883497 hoặc 097 6883497 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha