Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976833394 hoặc 097 6833394 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thằng lừa đảo, mọi người tránh xa

    097 683 3379097 683 3380097 683 3381097 683 3382097 683 3383097 683 3384097 683 3385097 683 3386097 683 3387097 683 3388097 683 3389097 683 3390097 683 3391097 683 3392097 683 3393097 683 3394097 683 3395097 683 3396097 683 3397097 683 3398097 683 3399097 683 3400097 683 3401097 683 3402097 683 3403097 683 3404097 683 3405097 683 3406097 683 3407097 683 3408

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976833394 / 097 6833394 / 097 683 3394 …

4103

Nếu ai bị Số điện thoại 0976833394 hoặc 097 6833394 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha