Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976684897 hoặc 097 6684897 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy
Nhá máy nhiều lần
Nhá máy nhiều lần

    097 668 4882097 668 4883097 668 4884097 668 4885097 668 4886097 668 4887097 668 4888097 668 4889097 668 4890097 668 4891097 668 4892097 668 4893097 668 4894097 668 4895097 668 4896097 668 4897097 668 4898097 668 4899097 668 4900097 668 4901097 668 4902097 668 4903097 668 4904097 668 4905097 668 4906097 668 4907097 668 4908097 668 4909097 668 4910097 668 4911

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976684897 / 097 6684897 / 097 668 4897 …

4315

Nếu ai bị Số điện thoại 0976684897 hoặc 097 6684897 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha