Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976494138 hoặc 097 6494138 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
25$
0972236811

    097 649 4123097 649 4124097 649 4125097 649 4126097 649 4127097 649 4128097 649 4129097 649 4130097 649 4131097 649 4132097 649 4133097 649 4134097 649 4135097 649 4136097 649 4137097 649 4138097 649 4139097 649 4140097 649 4141097 649 4142097 649 4143097 649 4144097 649 4145097 649 4146097 649 4147097 649 4148097 649 4149097 649 4150097 649 4151097 649 4152

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976494138 / 097 6494138 / 097 649 4138 …

4506

Nếu ai bị Số điện thoại 0976494138 hoặc 097 6494138 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha