Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976440079 hoặc 097 6440079 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 0 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    097 644 0064097 644 0065097 644 0066097 644 0067097 644 0068097 644 0069097 644 0070097 644 0071097 644 0072097 644 0073097 644 0074097 644 0075097 644 0076097 644 0077097 644 0078097 644 0079097 644 0080097 644 0081097 644 0082097 644 0083097 644 0084097 644 0085097 644 0086097 644 0087097 644 0088097 644 0089097 644 0090097 644 0091097 644 0092097 644 0093

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976440079 / 097 6440079 / 097 644 0079 …

4325

Nếu ai bị Số điện thoại 0976440079 hoặc 097 6440079 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha