Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976410123 hoặc 097 6410123 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    097 641 0108097 641 0109097 641 0110097 641 0111097 641 0112097 641 0113097 641 0114097 641 0115097 641 0116097 641 0117097 641 0118097 641 0119097 641 0120097 641 0121097 641 0122097 641 0123097 641 0124097 641 0125097 641 0126097 641 0127097 641 0128097 641 0129097 641 0130097 641 0131097 641 0132097 641 0133097 641 0134097 641 0135097 641 0136097 641 0137

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976410123 / 097 6410123 / 097 641 0123 …

4149

Nếu ai bị Số điện thoại 0976410123 hoặc 097 6410123 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha