Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 097628066509629 hoặc 097 628066509629 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0665096225

    097 628 066509614097 628 066509615097 628 066509616097 628 066509617097 628 066509618097 628 066509619097 628 066509620097 628 066509621097 628 066509622097 628 066509623097 628 066509624097 628 066509625097 628 066509626097 628 066509627097 628 066509628097 628 066509629097 628 066509630097 628 066509631097 628 066509632097 628 066509633097 628 066509634097 628 066509635097 628 066509636097 628 066509637097 628 066509638097 628 066509639097 628 066509640097 628 066509641097 628 066509642097 628 066509643

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 097628066509629 / 097 628066509629 / 097 628 066509629 …

4137

Nếu ai bị Số điện thoại 097628066509629 hoặc 097 628066509629 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha