Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976168597 hoặc 097 6168597 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
TỐT LẮM

    097 616 8582097 616 8583097 616 8584097 616 8585097 616 8586097 616 8587097 616 8588097 616 8589097 616 8590097 616 8591097 616 8592097 616 8593097 616 8594097 616 8595097 616 8596097 616 8597097 616 8598097 616 8599097 616 8600097 616 8601097 616 8602097 616 8603097 616 8604097 616 8605097 616 8606097 616 8607097 616 8608097 616 8609097 616 8610097 616 8611

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976168597 / 097 6168597 / 097 616 8597 …

4512

Nếu ai bị Số điện thoại 0976168597 hoặc 097 6168597 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha