Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976102943 hoặc 097 6102943 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Môi giới

    097 610 2928097 610 2929097 610 2930097 610 2931097 610 2932097 610 2933097 610 2934097 610 2935097 610 2936097 610 2937097 610 2938097 610 2939097 610 2940097 610 2941097 610 2942097 610 2943097 610 2944097 610 2945097 610 2946097 610 2947097 610 2948097 610 2949097 610 2950097 610 2951097 610 2952097 610 2953097 610 2954097 610 2955097 610 2956097 610 2957

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976102943 / 097 6102943 / 097 610 2943 …

4560

Nếu ai bị Số điện thoại 0976102943 hoặc 097 6102943 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha