Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0976008349 hoặc 097 6008349 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
HƯƠNG

    097 600 8334097 600 8335097 600 8336097 600 8337097 600 8338097 600 8339097 600 8340097 600 8341097 600 8342097 600 8343097 600 8344097 600 8345097 600 8346097 600 8347097 600 8348097 600 8349097 600 8350097 600 8351097 600 8352097 600 8353097 600 8354097 600 8355097 600 8356097 600 8357097 600 8358097 600 8359097 600 8360097 600 8361097 600 8362097 600 8363

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0976008349 / 097 6008349 / 097 600 8349 …

4116

Nếu ai bị Số điện thoại 0976008349 hoặc 097 6008349 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha