Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0975888880 hoặc 097 5888880 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chủ tịch chuyên gia nợ lương và quỵt tiền

    097 588 8865097 588 8866097 588 8867097 588 8868097 588 8869097 588 8870097 588 8871097 588 8872097 588 8873097 588 8874097 588 8875097 588 8876097 588 8877097 588 8878097 588 8879097 588 8880097 588 8881097 588 8882097 588 8883097 588 8884097 588 8885097 588 8886097 588 8887097 588 8888097 588 8889097 588 8890097 588 8891097 588 8892097 588 8893097 588 8894

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0975888880 / 097 5888880 / 097 588 8880 …

4301

Nếu ai bị Số điện thoại 0975888880 hoặc 097 5888880 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha