Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0975500823 hoặc 097 5500823 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
This number are scammer. 09755008023

    097 550 0808097 550 0809097 550 0810097 550 0811097 550 0812097 550 0813097 550 0814097 550 0815097 550 0816097 550 0817097 550 0818097 550 0819097 550 0820097 550 0821097 550 0822097 550 0823097 550 0824097 550 0825097 550 0826097 550 0827097 550 0828097 550 0829097 550 0830097 550 0831097 550 0832097 550 0833097 550 0834097 550 0835097 550 0836097 550 0837

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0975500823 / 097 5500823 / 097 550 0823 …

4583

Nếu ai bị Số điện thoại 0975500823 hoặc 097 5500823 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha