Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0975424382 hoặc 097 5424382 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 2 lần
0889528334

    097 542 4367097 542 4368097 542 4369097 542 4370097 542 4371097 542 4372097 542 4373097 542 4374097 542 4375097 542 4376097 542 4377097 542 4378097 542 4379097 542 4380097 542 4381097 542 4382097 542 4383097 542 4384097 542 4385097 542 4386097 542 4387097 542 4388097 542 4389097 542 4390097 542 4391097 542 4392097 542 4393097 542 4394097 542 4395097 542 4396

Từ khóa chờ duyệt khác

    012 966 87148089 925 2348090 410 3275027 499 94289096 672 7077093 676 1558098 466 9141098 227 1010093 311 5798098 131 0509032 195 5015012 274 86749093 776 6794039 888 2908020 535 55475027 499 89985026 026 3660098 332 6714

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0975424382 / 097 5424382 / 097 542 4382 …

4508

Nếu ai bị Số điện thoại 0975424382 hoặc 097 5424382 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha