Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0975336153 hoặc 097 5336153 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
0975336153

    097 533 6138097 533 6139097 533 6140097 533 6141097 533 6142097 533 6143097 533 6144097 533 6145097 533 6146097 533 6147097 533 6148097 533 6149097 533 6150097 533 6151097 533 6152097 533 6153097 533 6154097 533 6155097 533 6156097 533 6157097 533 6158097 533 6159097 533 6160097 533 6161097 533 6162097 533 6163097 533 6164097 533 6165097 533 6166097 533 6167

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0975336153 / 097 5336153 / 097 533 6153 …

4596

Nếu ai bị Số điện thoại 0975336153 hoặc 097 5336153 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha