Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0975156895 hoặc 097 5156895 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 2 lần
0975156895

    097 515 6880097 515 6881097 515 6882097 515 6883097 515 6884097 515 6885097 515 6886097 515 6887097 515 6888097 515 6889097 515 6890097 515 6891097 515 6892097 515 6893097 515 6894097 515 6895097 515 6896097 515 6897097 515 6898097 515 6899097 515 6900097 515 6901097 515 6902097 515 6903097 515 6904097 515 6905097 515 6906097 515 6907097 515 6908097 515 6909

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0975156895 / 097 5156895 / 097 515 6895 …

4516

Nếu ai bị Số điện thoại 0975156895 hoặc 097 5156895 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha