Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0975006381 hoặc 097 5006381 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Canaan

    097 500 6366097 500 6367097 500 6368097 500 6369097 500 6370097 500 6371097 500 6372097 500 6373097 500 6374097 500 6375097 500 6376097 500 6377097 500 6378097 500 6379097 500 6380097 500 6381097 500 6382097 500 6383097 500 6384097 500 6385097 500 6386097 500 6387097 500 6388097 500 6389097 500 6390097 500 6391097 500 6392097 500 6393097 500 6394097 500 6395

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0975006381 / 097 5006381 / 097 500 6381 …

4067

Nếu ai bị Số điện thoại 0975006381 hoặc 097 5006381 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha