Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0974667816 hoặc 097 4667816 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
ម៉ម សុធ៏

    097 466 7801097 466 7802097 466 7803097 466 7804097 466 7805097 466 7806097 466 7807097 466 7808097 466 7809097 466 7810097 466 7811097 466 7812097 466 7813097 466 7814097 466 7815097 466 7816097 466 7817097 466 7818097 466 7819097 466 7820097 466 7821097 466 7822097 466 7823097 466 7824097 466 7825097 466 7826097 466 7827097 466 7828097 466 7829097 466 7830

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0974667816 / 097 4667816 / 097 466 7816 …

4606

Nếu ai bị Số điện thoại 0974667816 hoặc 097 4667816 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha