Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0974050260 hoặc 097 4050260 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
0974050260

    097 405 0245097 405 0246097 405 0247097 405 0248097 405 0249097 405 0250097 405 0251097 405 0252097 405 0253097 405 0254097 405 0255097 405 0256097 405 0257097 405 0258097 405 0259097 405 0260097 405 0261097 405 0262097 405 0263097 405 0264097 405 0265097 405 0266097 405 0267097 405 0268097 405 0269097 405 0270097 405 0271097 405 0272097 405 0273097 405 0274

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0974050260 / 097 4050260 / 097 405 0260 …

4278

Nếu ai bị Số điện thoại 0974050260 hoặc 097 4050260 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha