Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0973540615 hoặc 097 3540615 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số của 1 anh đẹp trai

    097 354 0600097 354 0601097 354 0602097 354 0603097 354 0604097 354 0605097 354 0606097 354 0607097 354 0608097 354 0609097 354 0610097 354 0611097 354 0612097 354 0613097 354 0614097 354 0615097 354 0616097 354 0617097 354 0618097 354 0619097 354 0620097 354 0621097 354 0622097 354 0623097 354 0624097 354 0625097 354 0626097 354 0627097 354 0628097 354 0629

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0973540615 / 097 3540615 / 097 354 0615 …

4172

Nếu ai bị Số điện thoại 0973540615 hoặc 097 3540615 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha