Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0973540336 hoặc 097 3540336 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sđt này của ai vậy?

    097 354 0321097 354 0322097 354 0323097 354 0324097 354 0325097 354 0326097 354 0327097 354 0328097 354 0329097 354 0330097 354 0331097 354 0332097 354 0333097 354 0334097 354 0335097 354 0336097 354 0337097 354 0338097 354 0339097 354 0340097 354 0341097 354 0342097 354 0343097 354 0344097 354 0345097 354 0346097 354 0347097 354 0348097 354 0349097 354 0350

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0973540336 / 097 3540336 / 097 354 0336 …

4585

Nếu ai bị Số điện thoại 0973540336 hoặc 097 3540336 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha