Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0972997026 hoặc 097 2997026 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi nhá máy làm phiền

    097 299 7011097 299 7012097 299 7013097 299 7014097 299 7015097 299 7016097 299 7017097 299 7018097 299 7019097 299 7020097 299 7021097 299 7022097 299 7023097 299 7024097 299 7025097 299 7026097 299 7027097 299 7028097 299 7029097 299 7030097 299 7031097 299 7032097 299 7033097 299 7034097 299 7035097 299 7036097 299 7037097 299 7038097 299 7039097 299 7040

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0972997026 / 097 2997026 / 097 299 7026 …

4169

Nếu ai bị Số điện thoại 0972997026 hoặc 097 2997026 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha