Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0972678981 hoặc 097 2678981 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số lái xe taxi

    097 267 8966097 267 8967097 267 8968097 267 8969097 267 8970097 267 8971097 267 8972097 267 8973097 267 8974097 267 8975097 267 8976097 267 8977097 267 8978097 267 8979097 267 8980097 267 8981097 267 8982097 267 8983097 267 8984097 267 8985097 267 8986097 267 8987097 267 8988097 267 8989097 267 8990097 267 8991097 267 8992097 267 8993097 267 8994097 267 8995

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0972678981 / 097 2678981 / 097 267 8981 …

4217

Nếu ai bị Số điện thoại 0972678981 hoặc 097 2678981 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha