Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0972467718 hoặc 097 2467718 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chuyen tu van bất động sản nhà phố khách sạn

    097 246 7703097 246 7704097 246 7705097 246 7706097 246 7707097 246 7708097 246 7709097 246 7710097 246 7711097 246 7712097 246 7713097 246 7714097 246 7715097 246 7716097 246 7717097 246 7718097 246 7719097 246 7720097 246 7721097 246 7722097 246 7723097 246 7724097 246 7725097 246 7726097 246 7727097 246 7728097 246 7729097 246 7730097 246 7731097 246 7732

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0972467718 / 097 2467718 / 097 246 7718 …

4596

Nếu ai bị Số điện thoại 0972467718 hoặc 097 2467718 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha