Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0972387904 hoặc 097 2387904 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
0972387904

    097 238 7889097 238 7890097 238 7891097 238 7892097 238 7893097 238 7894097 238 7895097 238 7896097 238 7897097 238 7898097 238 7899097 238 7900097 238 7901097 238 7902097 238 7903097 238 7904097 238 7905097 238 7906097 238 7907097 238 7908097 238 7909097 238 7910097 238 7911097 238 7912097 238 7913097 238 7914097 238 7915097 238 7916097 238 7917097 238 7918

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0972387904 / 097 2387904 / 097 238 7904 …

4120

Nếu ai bị Số điện thoại 0972387904 hoặc 097 2387904 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha