Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0972004818 hoặc 097 2004818 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Yes nice info

    097 200 4803097 200 4804097 200 4805097 200 4806097 200 4807097 200 4808097 200 4809097 200 4810097 200 4811097 200 4812097 200 4813097 200 4814097 200 4815097 200 4816097 200 4817097 200 4818097 200 4819097 200 4820097 200 4821097 200 4822097 200 4823097 200 4824097 200 4825097 200 4826097 200 4827097 200 4828097 200 4829097 200 4830097 200 4831097 200 4832

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0972004818 / 097 2004818 / 097 200 4818 …

4224

Nếu ai bị Số điện thoại 0972004818 hoặc 097 2004818 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha