Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0971981928 hoặc 097 1981928 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 4 lần
dont care

    097 198 1913097 198 1914097 198 1915097 198 1916097 198 1917097 198 1918097 198 1919097 198 1920097 198 1921097 198 1922097 198 1923097 198 1924097 198 1925097 198 1926097 198 1927097 198 1928097 198 1929097 198 1930097 198 1931097 198 1932097 198 1933097 198 1934097 198 1935097 198 1936097 198 1937097 198 1938097 198 1939097 198 1940097 198 1941097 198 1942

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0971981928 / 097 1981928 / 097 198 1928 …

4456

Nếu ai bị Số điện thoại 0971981928 hoặc 097 1981928 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha