Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0971600032 hoặc 097 1600032 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
1600032

    097 160 0017097 160 0018097 160 0019097 160 0020097 160 0021097 160 0022097 160 0023097 160 0024097 160 0025097 160 0026097 160 0027097 160 0028097 160 0029097 160 0030097 160 0031097 160 0032097 160 0033097 160 0034097 160 0035097 160 0036097 160 0037097 160 0038097 160 0039097 160 0040097 160 0041097 160 0042097 160 0043097 160 0044097 160 0045097 160 0046

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0971600032 / 097 1600032 / 097 160 0032 …

4143

Nếu ai bị Số điện thoại 0971600032 hoặc 097 1600032 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha