Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0971575208 hoặc 097 1575208 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
số của ai
số của ai
số của ai

    097 157 5193097 157 5194097 157 5195097 157 5196097 157 5197097 157 5198097 157 5199097 157 5200097 157 5201097 157 5202097 157 5203097 157 5204097 157 5205097 157 5206097 157 5207097 157 5208097 157 5209097 157 5210097 157 5211097 157 5212097 157 5213097 157 5214097 157 5215097 157 5216097 157 5217097 157 5218097 157 5219097 157 5220097 157 5221097 157 5222

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0971575208 / 097 1575208 / 097 157 5208 …

4104

Nếu ai bị Số điện thoại 0971575208 hoặc 097 1575208 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha