Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0971574889 hoặc 097 1574889 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
hay bùng hàng,chờ xuống lấy hàng lâu, shipẻ nên cẩn thận

    097 157 4874097 157 4875097 157 4876097 157 4877097 157 4878097 157 4879097 157 4880097 157 4881097 157 4882097 157 4883097 157 4884097 157 4885097 157 4886097 157 4887097 157 4888097 157 4889097 157 4890097 157 4891097 157 4892097 157 4893097 157 4894097 157 4895097 157 4896097 157 4897097 157 4898097 157 4899097 157 4900097 157 4901097 157 4902097 157 4903

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0971574889 / 097 1574889 / 097 157 4889 …

4502

Nếu ai bị Số điện thoại 0971574889 hoặc 097 1574889 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha