Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0971072464 hoặc 097 1072464 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lạ gọi không trả lời

    097 107 2449097 107 2450097 107 2451097 107 2452097 107 2453097 107 2454097 107 2455097 107 2456097 107 2457097 107 2458097 107 2459097 107 2460097 107 2461097 107 2462097 107 2463097 107 2464097 107 2465097 107 2466097 107 2467097 107 2468097 107 2469097 107 2470097 107 2471097 107 2472097 107 2473097 107 2474097 107 2475097 107 2476097 107 2477097 107 2478

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0971072464 / 097 1072464 / 097 107 2464 …

4510

Nếu ai bị Số điện thoại 0971072464 hoặc 097 1072464 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha