Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0968774897 hoặc 096 8774897 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số 0964363897 và 0968774897 Nhá máy luk 11h15 ngày 01/04/2022

    096 877 4882096 877 4883096 877 4884096 877 4885096 877 4886096 877 4887096 877 4888096 877 4889096 877 4890096 877 4891096 877 4892096 877 4893096 877 4894096 877 4895096 877 4896096 877 4897096 877 4898096 877 4899096 877 4900096 877 4901096 877 4902096 877 4903096 877 4904096 877 4905096 877 4906096 877 4907096 877 4908096 877 4909096 877 4910096 877 4911

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0968774897 / 096 8774897 / 096 877 4897 …

4540

Nếu ai bị Số điện thoại 0968774897 hoặc 096 8774897 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha