Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0966244432 hoặc 096 6244432 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Thằng cc chí kiệt

    096 624 4417096 624 4418096 624 4419096 624 4420096 624 4421096 624 4422096 624 4423096 624 4424096 624 4425096 624 4426096 624 4427096 624 4428096 624 4429096 624 4430096 624 4431096 624 4432096 624 4433096 624 4434096 624 4435096 624 4436096 624 4437096 624 4438096 624 4439096 624 4440096 624 4441096 624 4442096 624 4443096 624 4444096 624 4445096 624 4446

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0966244432 / 096 6244432 / 096 624 4432 …

4059

Nếu ai bị Số điện thoại 0966244432 hoặc 096 6244432 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha