Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0964817207 hoặc 096 4817207 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gh He

    096 481 7192096 481 7193096 481 7194096 481 7195096 481 7196096 481 7197096 481 7198096 481 7199096 481 7200096 481 7201096 481 7202096 481 7203096 481 7204096 481 7205096 481 7206096 481 7207096 481 7208096 481 7209096 481 7210096 481 7211096 481 7212096 481 7213096 481 7214096 481 7215096 481 7216096 481 7217096 481 7218096 481 7219096 481 7220096 481 7221

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0964817207 / 096 4817207 / 096 481 7207 …

4279

Nếu ai bị Số điện thoại 0964817207 hoặc 096 4817207 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha